జిల్లా లోని దేవాలయాలు, పర్యాటక ప్రదేశాల అభివృద్ధి కి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు

Share This Post