సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వె్ల్ మండలంలోని కోమటిబండ మిషన్ భగీరథ నాలెడ్ సెంటర్లో మిషన్ భగీరథ శాఖ ఆధ్వర్యంలో


సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వె్ల్ మండలంలోని కోమటిబండ మిషన్ భగీరథ నాలెడ్ సెంటర్లో మిషన్ భగీరథ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఆపరేషన్స్ అండ్ మెయింటనెన్స్ రాష్ట్రస్థాయి వర్క్ షాప్ లో మిషన్ భగీరథ త్రాగునీరు సరఫరా పై మిషన్ భగీరథ ఈఎన్సి, సిఇలు, ఎస్ఇలు, ఇఇలు మరియు డిఇ లకు మార్గనిదేశం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కార్యదర్శి మరియు మిషన్ భగీరథ కార్యదర్శి స్మిత సబర్వాల్ గారు.
issued by dist public Relations officer siddipet district

Share This Post