పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ సామజిక భాద్యతగా నిర్వహిస్తున్న వరంగల్ రూరల్ జిల్లా రామన్న గూడెం పంచాయితీ సిబ్బంది పై మొన్న వ్రాసిన స్టోరీ (చెత్తను కూడా సేంద్రియ ఎరువుగా )నేడు నమస్తే తెలంగాణ పత్రికలో ప్రచురించారు .

పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ సామజిక భాద్యతగా నిర్వహిస్తున్న వరంగల్ రూరల్ జిల్లా రామన్న గూడెం పంచాయితీ సిబ్బంది పై మొన్న వ్రాసిన స్టోరీ (చెత్తను కూడా సేంద్రియ ఎరువుగా )నేడు నమస్తే తెలంగాణ పత్రికలో ప్రచురించారు .

Share This Post