సోమవారం ప్రగతి భవన్ లో ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు అధ్యక్షతన తెలంగాణ దళిత బంధు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. సీఎం కెసిఆర్ సదస్సును ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. తేది. 26-07-2021

సోమవారం ప్రగతి భవన్ లో ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు అధ్యక్షతన తెలంగాణ దళిత బంధు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. సీఎం కెసిఆర్ సదస్సును ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. తేది. 26-07-2021

Share This Post