స్థానిక AMC గోడౌన్ లో భద్రపరచబడిన EVM గోదాముల భద్రతా ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ జితేశ్ వి.పాటిల్ బుధవారం నాడు పరిశీలించారు

Press Note. 8.9.2021

స్థానిక AMC గోడౌన్ లో భద్రపరచబడిన EVM గోదాముల భద్రతా ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ జితేశ్ వి.పాటిల్ బుధవారం నాడు పరిశీలించారు.
కార్యక్రమంలో జిల్లా ఇన్ఛార్జి అదనపు కలెక్టర్ డి.వెంకట మాధవరావు, ఎన్నికల సూపరింటెండెంట్ వరప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.

….DPRO. KMR

Share This Post