హన్మకొండలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో 60వ జాతీయ అథ్లెటిక్ ఓపెన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలలో బాగంగా రెండవ రోజు పలువురు అథ్లెట్లు తమ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలను ప్రదర్శించారు.

హన్మకొండలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో 60వ జాతీయ అథ్లెటిక్ ఓపెన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలలో బాగంగా రెండవ రోజు పలువురు అథ్లెట్లు తమ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలను ప్రదర్శించారు.

Share This Post