హుజురాబాద్ జూనియర్ కళాశాల నుండి పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళుతున్న సిబ్బంది.

Share This Post