హైదరాబాదులో గురువారం నూతన సచివాలయం వద్ద సీఎం కేసీఆర్ తో చిత్రంలో ఉన్న కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులు.

హైదరాబాదులో గురువారం నూతన సచివాలయం వద్ద సీఎం కేసీఆర్ తో చిత్రంలో ఉన్న కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులు.

Share This Post