06.05.2022::

భువనగిరి పట్టణం ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలలోని ఇంటర్ పరీక్షా కేంద్రాన్ని పరిశీలించిన జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ దీపక్ తివారి.

Share This Post