12.08.2021 నార్కట్ పల్లి మండలం నార్కట్ పల్లి గ్రామపంచాయతీనుండి నల్గొండ కు వచ్చే రహదారి ఇరువైపులా మొక్కలు పరిశీలించి మొక్కల చుట్టు పిచ్చి మొక్కలు తొలగించాలని, పెద్ద మొక్కలకు వైట్ కలరింగ్ వేయాలని సూచించిన జిల్లా కలెక్టర్

Share This Post