తెలంగాణ రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ గా జనగామకు చెందిన హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది బండ శివానంద ప్రసాద్ ను ప్రభుత్వం నియమించింది – 10.08.2018

PDF Format, Size: 151 KB Download PDF

Advocate General Appointment - 10.08.2018

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Post Comment