కంటి వెలుగు కార్యక్రమంపై ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు శనివారం ప్రగతి భవన్ లో సమీక్ష నిర్వహించారు – 21.7.2018

  1. CM KCR Review Meeting on Eye Camps (English) (PDF Format, Size: 197 KB)
  2. CM KCR Review Meeting on Eye Camps (Telugu) (PDF Format, Size: 171 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software  

Share This Post

Post Comment