ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు శనివారం సాయంత్రం న్యూఢిల్లీలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీని కలిశారు. దాదాపు గంటపాటు జరిగిన సమావేశంలో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 11 అంశాలు చర్చించారు – 04.08.2018

  1. CM Minister Met Prime Minister (English) (PDF Format, Size: 234 KB)
  2. CM Minister Met Prime Minister (Telugu) (PDF Format, Size: 165 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Share This Post

Post Comment