పేదల వైద్యానికి అధిక ప్రాముఖ్యత + మంత్రి పద్మారావు గౌడ్ వెల్లడి + CMRF నిధుల పంపిణి – 22.08.2018

PDF Format, Size: 172 KB Download PDF

CMRF funding distribution -22.08.2018

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software  

Share This Post

Post Comment