తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన జోనల్ వ్యవస్థకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం సాధించేందుకు తానే స్వయంగా ఢిల్లీ వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు నిర్ణయించుకున్నారు – 02.08.2018

  1. CMs Delhi Tour (English) (PDF Format, Size: 222) KB
  2. CMs Delhi Tour (Telugu) (PDF Format, Size: 61 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Share This Post

Post Comment