Deputy Executive Information Engineers (DEIEs)

S.No Name District Phone No.(O) Email ID
1 Sri. CH. Kondaiah Karimnagar 9949351721 deie.karimnagar.ts@gmail.com
2 Sri. P. Bhoopal Hanmakonda 9949351722 deie.warangalurban.ts@gmail.com
3 Sri. CH. Veniprasanna Nizamabad 9949351668 deie.suryapet.ts@gmail.com
4 Sri. Ch. Anantham Hyderabad 9949351525 deie.hyderabad.ts@gmail.com
5 Sri. P. Narasimha Rangareddy 9949351682 deie.rangareddy.ts@gmail.com
6 Smt. B. Naganjali Medchal 9949351719 deie.medchal.ts@gmail.com
7 Sri. J. Easra Mahabubnagar(FAC) 9154170937 deie.mahabubnagar.ts.@gmail.com
8 Sri D.Mallesham Suryapet 9949351694
9 Sri D. Thirupati Nayak Siddipet 915417093