గ్రామాల్లో ఆగస్టు 15 నుంచి నెల రోజుల పాటు నిర్వహించాల్సిన పారిశుధ్య కార్యక్రమాలపై ముఖ్యమంత్రి శుక్రవారం ప్రగతిభవన్ లో సమీక్ష నిర్వహించారు – 10.08.2018

  1. Grama Panchayat Meeting (English) (PDF Format, Size: 63 KB)
  2. Grama Panchayat Meeting (Telugu) (PDF Format, Size: 145 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Post Comment