పంచాయితీలను పచ్చగా, పరిశుభ్రంగా మార్చే కార్యాచరణ ఖరారు చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గురువారం ప్రగతి భవన్ లో సమావేశం నిర్వహించారు – 09.08.2018

  1. Grama Panchayat Meeting (English) (PDF Format, Size: 88 KB)
  2. Grama Panchayat Meeting (Telugu) (PDF Format, Size: 173 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Share This Post

Post Comment