‘తెలంగాణకు హరితహారం’ నాలుగో విడత కార్యక్రమంలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు బుధవారం గజ్వేల్ లో విస్త్రుతంగా పర్యటించారు – 01.08.2018

  1. Haritha Haram Programme Gajwel (English) (PDF Format, Size: 185 KB)
  2. Haritha Haram Programme Gajwel (Telugu) (PDF Format, Size: 163 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Share This Post

Post Comment