కేరళ రాష్ట్రానికి వెంటనే 500 టన్నుల బియ్యం పంపాలని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు ఆధికారులను ఆదేశించారు – 20.08.2018

  1. Kerala Floods (English) (PDF Format, Size: 45 KB)
  2. Kerala Floods (Telugu) (PDF Format, Size: 54 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Post Comment