కరోనా వ్యాప్తి నివారణకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడేందుకు కోరమాండల్ ఫూచర్ పాజిటివ్ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి కోటి రూపాయల విరాళం అందించింది.

To support measures taken by the Telangana State Government to prevent the spread of Corona Virus, Coramondel Future Positive has donated INR One Crore to the Chief Minister’s Relief Fund. Coramondel MD
Sri Sameer Goel, Vice President Sri K Satyanarayana gave Cheque to Chief Minister Sri K Chandrashekhar Rao on Sunday at Pragathi Bhavan. Minister Sri Niranjan Reddy participated in the programme

Share This Post

Post Comment