హైదరాబాద్ కు ప్రస్తుతమున్న ఔటర్ రింగురోడ్డుకు అవతల నిర్మించతలపెట్టిన రీజనల్ రింగు రోడ్డు మామూలు రహదారిగా కాకుండా ప్రపంచ స్థాయి ఎక్స్ ప్రెస్ వే గా నిర్మించాలని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు అధికారులను ఆదేశించారు – 09.08.2018

  1. Regional Ring Roads(English) (PDF Format, Size: 145 KB)
  2. Regional Ring Roads(Telugu) (PDF Format, Size: 145 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Share This Post

Post Comment