సూర్యాపేట జిల్లా :- యస్.వి. ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్ లో దిగుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ సోమేశ్ కుమార్, రాష్ట్ర డి.జి.పి మహేందర్ రెడ్డి.

సూర్యాపేట జిల్లా :- యస్.వి. ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్ లో దిగుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ సోమేశ్ కుమార్, రాష్ట్ర డి.జి.పి మహేందర్ రెడ్డి.

సూర్యాపేట జిల్లా :- జిల్లా కేంద్రంలోని కూరగాయల మార్కెట్, కన్ టైన్ మెంట్ జోన్ లను, వాటి చుట్టు ప్రక్కల పరిసరాలను పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ సోమేశ్ కుమార్, DGP మహేందర్ రెడ్డి, ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శాంత కుమారి, హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్, జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణా రెడ్డి.

Share This Post