యాదాద్రి పుణ్యక్షేత్రం ఐఎస్ఓ సర్టిఫికెట్ సాధించినందుకు ఆలయ అధికారులను ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు అభినందించారు – 21.7.2018

  1. Yadagirigutta Temple Review (English) (PDF Format, Size: 159 KB)
  2. Yadagirigutta Temple Review (Telugu) (PDF Format, Size: 124 KB)

Share This Post

Post Comment